หนังสือสั่งการ สถ.จ.
การแจกจ่ายคู่มือระเบียบกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
12 กรกฎาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 12 กรกฎาคม 2561
เลขที่ : สท0023.2/ว2615
เรื่อง : การแจกจ่ายคู่มือระเบียบกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ทั่วไป]
2615.pdf [ขนาดไฟล์ : 767.99 KB.] (ดาวน์โหลด : 72)

การแจกจ่ายคู่มือระเบียบกฏหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561