ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยจัดงานวันนัดพบแรงงาน ประจำเดือนมกราคม 2556
9 มกราคม 2556
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยจัดงานวันนัดพบแรงงาน ประจำเดือนมกราคม 2556
 
          นางสาวรัมภา คูหเจริญ จัดหางานจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงาน ทั้งผู้ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ ผู้ว่างงานเนื่องจากถูกเลิกจ้าง และผู้ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดวันนัดพบแรงงานย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการจากหลายบริษัทได้มานำเสนอตำแหน่งงานว่าง รวมทั้งเปิดรับสมัครงานโดยตรง ซึ่งเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้างและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของคนหางานโดยไม่ต้องเดินทางไปสมัครงานไกลบ้าน
          จัดหางานจังหวัดสุโขทัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับงานวันนัดพบแรงงานย่อย ประจำเดือนมกราคม 2556 กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 15.00 น. ซึ่งขณะนี้มีนายจ้างทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดแจ้งความจำนงเข้าร่วมรับสมัครงานกว่า 40 บริษัท เช่น บริษัทบริษัทเอสเค เมเนจเม้นท์ซัพพลาย จำกัด บริษัทบอดี้แฟชั่น จำกัด บริษัท ศักดิ์สยาม ลิสซิ่ง จำกัด บริษัททีทีแอนด์ที จำกัด ตำแหน่งงานว่างกว่า 8,000 อัตรา เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน ช่างเทคนิค พนักงานฝ่ายผลิต และตำแหน่งอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้คำแนะนำปรึกษา ในเรื่องการประกอบอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และแนะนำวิธีการเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน
          สำหรับนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานได้ที่ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 285 ม.14 ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5561-0218-9