ข่าวประชาสัมพันธ์ อปท.
ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ : การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล(เอกสาร 1)
3 ธันวาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ : การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล(เอกสาร 1)