ข่าวประชาสัมพันธ์ อปท.
ประกาศเทศบาลนาดูน : การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลนาดูน
3 ธันวาคม 2556
ประกาศเทศบาลนาดูน : การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลนาดูน