ภาพกิจกรรม สถ.จ.สุโขทัย

โครงการรวมพลังท้องถิ่นสุโขทัย

โครงการรวมพลังท้องถิ่นสุโขทัย ห่วงใยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552

วัน พุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552

จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

โดยมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นประธานปลูกป่าพร้อมคณะข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด