ภาพกิจกรรม สถ.จ.สุโขทัย

ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลกลางดงและเทศบาลตำบลคลองยาง