หนังสือราชการ สถ.จ.สุโขทัย
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล พร้อมบันทึกข้อมูลของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้มีสิทธิร่วม ในระบบโดยเร่งด่วน
  • เลขที่ : สท0023.2/1515
  • ลงวันที่ : 26 ก.ย. 56
  • รายละเอียด : เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล พร้อมบันทึกข้อมูลของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้มีสิทธิร่วม ในระบบโดยเร่งด่วน
  • สถานะ : ด่วนที่สุด
  • เอกสารดาวน์โหลด :
  • จำนวนผู้ชม : 747 คน