หนังสือราชการ สถ.จ.สุโขทัย
การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  • เลขที่ : สท0023.2/ว2144
  • ลงวันที่ : 26 มิ.ย. 56
  • รายละเอียด : การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  • สถานะ : ทั่วไป
  • เอกสารดาวน์โหลด :
  • จำนวนผู้ชม : 1,213 คน