หนังสือราชการ สถ.จ.สุโขทัย
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาล และ องคืการบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด(ด่วนที่สุด)
  • เลขที่ : สท0023.3/ว1532
  • ลงวันที่ : 07 พ.ค. 56
  • รายละเอียด : ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาล และ องคืการบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด(ด่วนที่สุด)
  • สถานะ : ด่วนที่สุด
  • เอกสารดาวน์โหลด :
  • จำนวนผู้ชม : 263 คน