ระบบสมาชิก
Username :
Passwod :
SUKHOTHAILOCAL TALK
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยได้ทางโทรศัพหมายเลข 055-621929 , 055-616062 ส่งเอกสารได้ทางแฟกซ์ หมายเลข 055-613358 และทาง E-mail info@sukhothailocal.go.th กด 1 ติดต่องานบริหารทั่วไปกด 2 ติดต่อกลุ่มงานมาตรฐานฯกด 3 ติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมฯกด 4 ติดต่อกลุ่มงานกฎหมายฯกด 5 ติดต่อกลุ่มงานการเงินฯส่งแฟกซ์ กด 7หรือ กด 0 เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลอัตราและตำแหน่งบุคลากร อปท. ได้ที่เมนู "ข้อมูลอัตราและตำแหน่งบุคลากร อปท." และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ไม่ให้ไม่รับ หยุดยั้งคอร์รัปชั่น เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินกิจกรรมในจังหวัด
Calendar
วันเริ่มต้น - สิ้นสุด
หน่วยงาน
กิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player