ระบบสมาชิก
Username :
Passwod :
SUKHOTHAILOCAL TALK
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยได้ทางโทรศัพหมายเลข 055-621929 , 055-616062 ส่งเอกสารได้ทางแฟกซ์ หมายเลข 055-613358 และทาง E-mail info@sukhothailocal.go.th กด 1 ติดต่องานบริหารทั่วไปกด 2 ติดต่อกลุ่มงานมาตรฐานฯกด 3 ติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมฯกด 4 ติดต่อกลุ่มงานกฎหมายฯกด 5 ติดต่อกลุ่มงานการเงินฯส่งแฟกซ์ กด 7หรือ กด 0 เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลอัตราและตำแหน่งบุคลากร อปท. ได้ที่เมนู "ข้อมูลอัตราและตำแหน่งบุคลากร อปท." และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากเดิม"dla๐๘๙๓_๔@dla.go.th เป็น dla0893_4@dla.go.th ด่วน...โปรดตรวจสอบ ข้อมูล รายงานสถานะการพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณปี56 รายงานนโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติด และ เงินอุดหนุนทั่วไป (ต้องกรอกข้อมูลย้อนหลังโปรดแจ้ง Callcenter )สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เมนูข่าวสารหน้าระบบ e-paln ค่ะ/ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยจะจัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ขอให้ อปท. ทุกแห่ง ทำการลงนามสัญญาและเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในระบบ e-Plan ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนวันที่ 10 ก.ย. 2556 แจ้งเตือนการลงข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปใน ในระบบ e-plan ประจำปีงบประมาณ 2556 ให้ถยอยการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพจะเปิดให้ทำการจำหน่ายและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน(แต่ไม่มีการเพิ่มข้อมูล) ให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการคีย์ข้อมูลสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ของปีงบประมาณ 2558 ในเดือน พฤศจิกายน 2556 ต่อไป...
ข่าวเด่น สถ.จ.สุโขทัย
  • หนังสือราชการ สถ.จ.สุโขทัย
สถานะ
เลขที่ออกหนังสือ
เรื่อง
วันที่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินกิจกรรมในจังหวัด
Calendar
วันเริ่มต้น - สิ้นสุด
หน่วยงาน
กิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player