ระบบสมาชิก
Username :
Passwod :
SUKHOTHAILOCAL TALK
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยได้ทางโทรศัพหมายเลข 055-621929 , 055-616062 ส่งเอกสารได้ทางแฟกซ์ หมายเลข 055-613358 และทาง E-mail info@sukhothailocal.go.th กด 1 ติดต่องานบริหารทั่วไปกด 2 ติดต่อกลุ่มงานมาตรฐานฯกด 3 ติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมฯกด 4 ติดต่อกลุ่มงานกฎหมายฯกด 5 ติดต่อกลุ่มงานการเงินฯส่งแฟกซ์ กด 7หรือ กด 0 เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลอัตราและตำแหน่งบุคลากร อปท. ได้ที่เมนู "ข้อมูลอัตราและตำแหน่งบุคลากร อปท." และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ให้ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัด จัดส่งข้อมูลถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง ดังนี้ 1.แบบ สบศ.1, สบศ.2, และ สบศ.3 ให้ส่งภายในวันที่ 30 มิ.ย. 58 2.สบศ.4 และ สบศ.5 ให้ส่งภายในวันที่ 29 ก.ค. 58
ข่าวเด่น สถ.จ.สุโขทัย
ปฏิทินกิจกรรมในจังหวัด
Calendar
วันเริ่มต้น - สิ้นสุด
หน่วยงาน
กิจกรรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player