ภาพกิจกรรม อปท.
ประชุมสมาชิกแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 7 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยจัดให้มีการประชุมสมาชิกแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสุโขทัย เพื่อเลือกประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสุโขทัยและคณะกรรมการชมรมฯ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย